Lubos Rendek

The only solution is determination.

Nastavenie Kontroly Pravopisu v Textovom Editore VIM

| Comments

Vytvor adresár pre jazykový súbor:

1
$ mkdir -p ~/.vim/spell

Nainštaluj jazykový súbor pomocou príkazu wget:

1
$ wget -P ~/.vim/spell ftp://ftp.sk.freebsd.org/pub/vim/runtime/spell/sk.utf-8.spl

Nastav permanentnú kontrolu pravopisu po každom otvorení VIM editoru:

1
$ echo 'set spell spelllang=sk' > ~/.vimrc

Comments